SpofaDental

Hiển thị tất cả 3 kết quả

  • SpofaDental là nhà sản xuất vật liệu nha khoa truyền thống. Công ty thuộc về KERR, một phần của Tập đoàn Envista Holdings.
  • Sản phẩm của SpofaDental đã được bán thông qua mạng lưới 180 nhà phân phối tại 57 quốc gia trên thế giới, với phần lớn khách hàng ở Trung và Đông Âu. Đã được chứng minh với hơn 80 năm trong việc sản xuất tinh gọn và cải tiến.
  • Kể từ năm 2016 SpofaDental tích hợp với Pentron, tiếp tục cung cấp một nhiều sản phẩm đa dạng mang đến giải pháp toàn diện cho nha sĩ và phòng thí nghiệm dưới thương hiệu: SpofaDental và Pentron.