AMERICAN TOOTH INDUSTRIES

Hiển thị tất cả 2 kết quả

American Tooth Industries, đặt tại Oxnard, California bao gồm một số bộ phận sản phẩm bao gồm: Justi, Pozzi, Major và Regal. Các sản phẩm bao gồm Răng bằng nhựa tổng hợp, Sản phẩm chuyên dụng, Sản phẩm chỉnh nha và toàn bộ các sản phẩm nha khoa và phòng thí nghiệm.

American Tooth Industries
1200 Stellar Drive
Oxnard, CA 93033-2404 U.S.A.
Phone 805-487-9868
Fax 805-483-8482

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?