Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng hoặc bằng hình thức theo thỏa thuận của khách hàng với công ty theo thông tin cung cấp qua kênh.

  • Điện thoại công ty: 028 39225535
  • Email: dtm@denmedico.com