FUJI 2LC MINI QUANG TRÙNG HỢP(GC GOLD LABEL 2LC)

GC

Liên hệ

VẬT LIỆU TRÁM GLASS IONOMER

Thông tin kỹ thuật

Thương hiệu: GC
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Hết hàng

Qui cách: Màu A2; A3 (5g bột, 3g nước)

Chất trám glass ionomer chứa strontium hóa trùng hợp đem lại tất cả các đặc tính chính thống của glass ionomer

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?