GC GOLD LABEL 2 MINI PACK

GC

Liên hệ

VẬT LIỆU TRÁM GLASS IONOMER HÓA TRÙNG HỢP

Thông tin kỹ thuật

Thương hiệu: GC
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Chờ hàng

GC Gold Label 2 1-1 (10g bột, 7g nước)
Chất trám glass ionomer chứa strontium hóa trùng hợp cùng khả năng thao tác tối ưu

 

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Điện thoại công ty