GC GOLD LABEL 2 MINI PACK

GC

Liên hệ

VẬT LIỆU TRÁM GLASS IONOMER HÓA TRÙNG HỢP

Thông tin kỹ thuật

Thương hiệu: GC
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Chờ hàng

GC Gold Label 2 1-1 (10g bột, 7g nước)
Chất trám glass ionomer chứa strontium hóa trùng hợp cùng khả năng thao tác tối ưu

 

Danh mục:
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?