Phim Xray

Hanshin Medical

Thông tin kỹ thuật

Thương hiệu: Hanshin Medical
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Hết hàng

Phim rửa nhanh 30x40mm

Qui Cách: Hộp 25 tấm phim và 100ml dung dịch rửa.

Danh mục:
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?